Yükleniyor

Atatürk ve Yabancı Dil Öğrenimi

Novakid, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yabancı dil eğitimine bakış açısını araştırdı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk,  yabancı dillere olan ilgisini ve önemini vurgulayan bir liderdi. Ona göre, yabancı diller sadece kişisel gelişim için değil, aynı zamanda ulusal bir ülkenin uluslararası arenada daha etkili bir şekilde temsil edilmesi için de büyük bir öneme sahipti. Atatürk, Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için eğitimi birincil araç olarak görmüş ve bu konuda önemli adımlar atmıştır. Aynı zamanda yabancı dillere verdiği önem, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde etkili bir aktör olmasına katkı sağlamıştır.

Şüphesiz ki Cumhuriyet, Türkiye’nin bağımsızlık ve ilerleme yolculuğundaki büyük başarıları temsil etmesinin yanı sıra Türk gençliğine azimle daha iyi yarınlar için çalışmayı ve sürekli gelişmeyi hatırlatmaktadır.

Atatürk, Türk gençliğine seslendiği “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” sözü ile geleceğin, bugünün gençlerinin ve çocuklarının eseri olacağını vurgulamıştır.

Yeni neslin ilim ve fen temelinde yetişmesini istiyordu. Bilim ve tekniğe verdiği önemi sıklıla vurgulayan Atatürk, bu alanlarda daha ileri olan uygarlıkların gelişmelerini takip edebilmek, araştırmak ve ilerlemek için bu gelişmeleri kaydeden uygarlıkların dillerinin de öğrenilmesi gerektiğini düşünüyordu(1).

Dil, küresel bir iletişim aracıdır ve bireylere daha geniş bir dünya görüşü kazandırır. Atatürk’ün Batı dillerine önem vermesinin altında Türklerin ileri ve uygar bir ulus olarak çağdaş uygarlıkların arasında yaşayacak olması ve bunun ancak ilim ve fen ile mümkün olacağına olan inancı yatmaktaydı. Her alanda çalışmalar yapmak araştırmak gerekiyordu. Öyle ki, adını Atatürk’ün verdiği Ankara Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi’nde çeşitli dil ve edebiyat bölümlerinin açılması da yabancı dil öğretimine yönelik atılan adımlar arasındadır.

Atatürk, dönemin baskın dilleri olan Almancayı yeterli düzeyde ve Fransızcayı ise ileri düzeyde konuşuyordu(2). Bu dillerde eserler okuyor, araştırıyor ve notlar alıyordu. Öğrendiği dilleri pekiştirebilmek için istikrarla çalışıyor, çaba gösteriyor ve fırsat buldukça bu dilleri ana dil olarak konuşan kişilerle pratik yapıyordu. İlber Ortaylı’nın aktardığına göre her Balkan genci gibi Rumca ve Bulgarcaya aşina idi. Ancak iyi düzeyde bildiğine dair bir veri bulunmuyor.

Eserleri orijinal dillerinde okumak ve anlamak, gerekli durumlarda dili akıcı bir şekilde kullanabilmek Atatürk için büyük önem taşıyordu. Yabancı dilin öğrencilerin eğitiminde çok önemli olduğunu biliyor ve bunu her fırsatta vurguluyordu. Yetişmekte olan gençlerin kendi ülkelerini ve dünyayı tanımaya ihtiyaçları olduğunu, hem edebi hem de bilimsel konularda yabancı eserleri takip etmenin zihinlerini zenginleştireceğini biliyordu.

 

Bağımsızlık ve Özgürlük İle Aydınlanan Geleceğe

Günümüzde evrensel bir dil haline gelen İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek, bugünün olduğu gibi geleceğin de temel taşlarından biridir. Eğitim, bilim, sanat, tıp ve teknoloji gibi birçok alanda İngilizce bilmek bizleri bir adım öne taşıyacak ufkumuzu açacaktır. Novakid olarak çocuklarımızı İngilizce eğitimi konusunda yarınlara hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Novakid, 4-12 yaş arası çocuklara online İngilizce eğitimi sunan oyun tabanlı uluslararası eğitim platformu ile tanınmış bir okuldur. Oyunlaştırma kullanılarak çocuklar için özel olarak tasarlanmış dersler, nitelikli öğretmenler ve etkileşimli öğrenme materyalleri aracılığıyla İngilizce öğrenimini eğlenceli ve etkili bir deneyim haline getirir.

Derslerde iletişimsel yaklaşım, dil ortamına girme, fiziksel hareketler ve mimikler ile sesler ve hedef dilin bir bütün halinde kullanıldığı Toplam Fiziksel Tepki (TPR) gibi yöntemler kullanılmasının yanı sıra metodoloji çocukların düşünsel ve eleştirel becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Referanslar
  1. Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıra ve Belgeler (Ankara 1959)
  2. CEYHAN, Erdal. Atatürk ve Yabancı Dil Eğitimi. EĞİTİM VE BİLİM, [S.l.], v. 12, n. 67, jan. 1988. ISSN 1300-1337. Erişim Adresi: <http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5802/1930>. Erişim Tarihi: 26 Oct. 2023

Cevap yaz