Yükleniyor

Site Kullanım Koşulları

Üyelik Sözleşmesi ve Site Kullanım Koşulları

www.anneyizanne.com sitesinde yer alan, yazılar, fotoğraflar, videolar ve diğer tüm içerikler OŞİNO TANITIM YAYINCILIK ürünüdür ve tüm hakları OŞİNO TANITIM YAYINCILIK LTD ŞTİ’ye aittir. Üyelik sözleşmesi ve Kullanım Koşulları sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları tanımlamaktadır.

Kullanıcı / Üye (bundan sonra üye olarak geçecektir), işleme devam etmeden önce işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarını okumalıdır. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.anneyizanne.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerin yer aldığı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

OSİNO TANITIM YAYINCILIK aşağıda belirtilen tüm koşulları dilediği zaman tek taraflı değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye bu tasarrufu peşinen kabul eder. www.anneyizanne.com sitesini ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.anneyizanne.com sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Kullanım Kuralları

www.anneyizanne.com herkesin kullanımına açık bir sitedir.
www.anneyizanne.com sitesinde verilen bilgiler tamamen ve bütünüyle genel eğitim ve bilgi amaçlıdır. Bu bilgiler hiçbir şekilde bir doktorun, tıp profesyonelinin, psikoloğun veya herhangi bir konuyla ilgili başka bir kamu görevlisi veya profesyonelin vereceği bilgi ve yönlendirmenin yerine geçmez. OSİNO TANITIM YAYINCILIK işbu websitesinde yer alan eğitim ve bilgilerin uygulanmasından ve sonuçlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

www.anneyizanne.com sitesinin sağladığı bilgilerin amacı yasal, tıbbi veya konusuyla ilgili bir profesyonelin vereceği tavsiye veya bilginin yerine geçmek değildir. OSİNO TANITIM YAYINCILIK kendinizin veya çocuğunuzun sağlığı ile ilgili her konuda, bir tıp doktoruna veya pedagoga danışmanızı önermektedir. Acil durumlar için de, sağlık merkezlerinin acil servis bölümlerine ulaşmalısınız. Ehli olmayan kişilerin buradaki bilgilerden yararlanarak uygulayacakları girişimlerin sonuçlarından site sahibi asla sorumlu değildir.

Websitesi içindeki dokümanlar klinik veriler değildir. Hiçbir şekilde tıbbi tedavi, psikolojik tedavi veya iş tavsiyesi olarak nitelendirilemezler. Yer alan bilgiler, makale, yazılar, videolar, canlı yayınlar veya eğitimler klinik değerlendirme veya psikolojik bir değerlendirme değildir, bunlar için mutlaka bir uzmana danışılması önerilir.

İçerik Kullanımı

2.1. www.anneyizanne.com sitesinde yayınlanan bütün yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, istatistiki bilgiler, sesler OSİNO TANITIM YAYINCILIK tarafından oluşturulmuş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran Oşino Tanıtım ve Yayıncılık Ltd. Şirketine aittir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla kaynak göstermeden kullanılamaz. Site içinde yer alan içerikleri kaynak göstermek kaydı ile sosyal medya ortamında paylaşılması serbesttir. İçeriklerde yer alan paylaş butonu tüm üye ve kullanıcıların kolay paylaşım yapabilmesi içindir. Site içeriklerinin sosyal medyada (Facebook, Google+, Instagram, Youtube, twitter ve benzeri paylaşım sitelerinde ) kaynak göstermek kaydı ile paylaşımı için izin alınmasına gerek yoktur.

2.2. Üye, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve OSİNO TANITIM YAYINCILIK’ın siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

2.3. Oşino Tanıtım ve Yayıncılık Ltd. Şti. www.anneyizanne.com sitesine ait her türlü eleştiri ve yorumlara açıktır. Siteye iletilen tüm eleştiri ve yorumlar Oşino mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Sorumluluklar

3.1. ww.anneyizanne.com sitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla (kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde paylaşılmaz), içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde paylaşılmaz, kullanım alışkanlıklarınız ve profilinize göre içerik ve reklam görüntülenmesinde kullanılır. Amaç, sitenin kullanıcıların istediği özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.2. www.anneyizanne.com sitesinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı OSİNO TANITIM YAYINCILIK’a aittir.

3.3. www.anneyizanne.com sitesinde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı OSİNO TANITIM YAYINCILIK’a bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

3.4. Osino Tanıtım ve Yayıncılık, ÜYE’nin işbu Üyelik ve Kullanım Şartlarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde, üyenin sistemi işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’na veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, üyenin yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. OSİNO TANITIM YAYINCILIK, kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda Osino Tanıtım ve Yayıncılık tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari, adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

3.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.anneyizanne.com sitesini kullanmalarını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.6. Bu sitede ziyaretçilere bilgi vermek ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere ve üyelere aittir.

Oşino Tanıtım Yayıncılık’ın Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Oşino Tanıtım Yayıncılık, üyenin sitede sunulan bilgi ve hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2. Üyenin www.anneyizanne.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Oşino Tanıtım Yayıncılık ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.3. Oşino Tanıtım Yayıncılık, işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.

4.4. Üye/Kullanıcı, işbu Üyelik ve Kullanım Şartlarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Oşino Tanıtım ve Yayıncılık’a ait olan ve/veya Oşino Tanıtım Yayıncılık iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda ÜYE/KULLANICI, OSİNO TANITIM YAYINCILIK, tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu Üyelik ve Kullanım Şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Osino Tanıtım Yayıncılık, çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Talebin alınmasını müteakip Oşino Tanıtım Yayıncılık, derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

4.6. OSİNO TANITIM YAYINCILIK, ödeme ile ilgili bilgilerinizi (kredi Kartı, banka hesabı gibi) saklamaz ve görmez. Bu bilgilerinize erişimi yoktur ve ödeme alma sürecini BDDK lisanlı, tüm güvenlik önlemlerini almış ödeme sistem sağlayacıları ile yapar. Ödeme / kart / banka gibi özel ve hassas bilgileriniz güvenli, BDDK lisanslı ödeme sistemleri tarafından saklanırken, diğer tüm bilgileriniz yurtdışında güvenli sistemler / server’larda saklanır. Üyelerin hassas verileri saklanmaz. Üye, verilerinin yurtdışında saklanmasını peşinen kabul eder.

Gizlilik İlkeleri

5.1. İstisnasız tüm üyelerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için üye bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. OSİNO TANITIM YAYINCILIK, üye bilgilerini yeni kampanyalar hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Üyelik ve Kullanım Şartları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Tebligat Adresleri
7.1. ÜYE’nin OSİNO TANITIM YAYINCILIK’a bildirdiği e-posta (e-posta) adresi, bu Üyelik ve Kullanım Şartları ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.3. Yine OSİNO TANITIM YAYINCILIK, üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Oşino Tanıtım Yayıncılık, tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

Üye, bu  Üyelik Ve Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Gizlilik Politikası

OSİNO TANITIM YAYINCILIK, bilgilerinizi izniniz olmadan ve yasal zorunluluklar dışında kimseyle paylaşmaz.
Bilgilerinizin güvenliği birincil önceliktir.

Genel Açıklamalar:

OSİNO TANITIM YAYINCILIK, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, üye / kullanıcı kişisel bilgilerine göre ürün sağlayabilmek amacıyla, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi, uygulama kullanım şekillerinizi ve frekanslarınızı toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. Bu bilgiler sadece Oşino Tanıtım Yayıncılık, sitesinde ve genelde size daha iyi hizmet vermek, en uygun yazı ve ürünleri sunmak için kullanılacaktır.

Osino Tanıtım ve Yayıncılık, kullanıcılar ve kullanıcıların uygulamaları kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi veya mobil uygulama hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in / uygulamanın kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, uygulamayı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “Portal”ı veya uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak ürün, reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların ve uygulamaların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

OSİNO TANITIM YAYINCILIK, uygulama içinde veya online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla uygulama içinde veya sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir analiz uygulaması veya cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya uygulama içinde, sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği ve ürünler gösterilir.

OSİNO TANITIM YAYINCILIK, tarafından uygulama içinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Oşino Tanıtım Yayıncılık, ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu sürece ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılacak ve kullanıcının fiziksel imzasına gerek duyulmayacaktır.

OSİNO TANITIM YAYINCILIK Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin ve uygulama tarafından kayıt edilen kullanım hareketlerinizin; tarafınıza çeşitli ürünlerin sunulabilmesi ve size özel kampanya, bonus, bildiri, işlemler, kazanç bilgilerinizi, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, telefon, SMS ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

OSİNO TANITIM YAYINCILIK kişisel bilgileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Buna rağmen üye / kullanıcının edindiği bilgilerinizin, üye / kullanıcı tarafından kullanımı konusunda tarafımızca garanti verilmemektedir. Bunun yanında, Oşino Tanıtım Yayıncılık, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, web sitesine ve/veya mobil uygulama alanına yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, OSİNO TANITIM YAYINCILIK’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.