Yükleniyor
Non Stres Test (NST) nedir, ne işe yarar?

Non Stres Test (NST) nedir, nasıl uygulanır?

Hamileliğin son dönemine girdiğiniz andan itibaren doktorunuzda sık sık duyacağınız Non Stres Test (NST), bebeğinizin hareketliyle kalp atım artışlarının tespit edilmesini sağlayan bir testtir.

Non Stres Test (NST), bebeğinizin kalp atış durumuyla birlikte kalp atışlarının hareketlerini ve -varsa-kasılmalarınızla olan ilişkisini gözlemlemeye yarar. Bu sayede bebeğinizin sıkıntılı (distres) veya normal durumunda olup olmadığı incelenebilir. Ultrason, OCT, biyofizik profili, doppler ölçümleri ve amniyon sıvısının ölçümü aynı işlevi görse de en yaygın olarak kullanılanı Non Stres Test’tir. Bebek üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayan NST, hamileliğin 26 ila 28. Haftalarından itibaren yapılabilir. Çünkü burada önemli olan bebeğinizin tepki verecek kadar gelişmiş ve hareketli olmasıdır.

Non Stres Test Ne İşe Yarar?

Doğum öncesi bebeğin sağlığını değerlendirmek için uygulanan Non Stres Test’inin amacı; rahimdeki kasılmalara bebeğin verdiği tepkiler ile birlikte bebeğin kalp atış hızı ve hızdaki değişkenlikleri değerlendirmektir. Bu test, bebeğin sağlığını ölçmek, canlı olduğunu kontrol etmek ve doğum ihtiyacını görmek için uygulanır.

Non Stres Test Nasıl Uygulanır?

NST sırasında ilk önce uzanmanız ve rahatlamanız istenir ve kan basıncınız düzenli aralıklarla ölçülür. Karın bölgesine monitöre bağlı iki kemer bağlanır. Bu kemerlerden birisi rahimdeki kasılmaları kaydederken diğeri de bebeğin kalp atım hızını kaydeder. Bebeğinizin her hareketinde size verilen butona basmanız istenir. Böylece bebeğinizin hareketleri fetüs kalp atım hızına kaydedilir. Amaç, bebeğinizin hareketli olduğu zaman kalbinin daha hızlı attığını görebilmektir.

İşlem yaklaşık olarak 20 dakika sürer. Eğer bebeğiniz bu esnada uyuyorsa veya aktif değilse, testin süresi 20 dakika daha uzatılabilir.

Eğer;

  • Düşük amniyotik sıvınız varsa,
  • Doğum zamanının geçtiği postmatüre hamilelik yaşıyorsanız,
  • Komplikasyon riski taşıyan çoğul hamilelik geçiriyorsanız,
  • Rh duyarlılığınız varsa,
  • Kalp rahatsızlığı, tip 1 diyabet veya hamilelikte yüksek tansiyon gibi tıbbi durumlar yaşadıysanız,
  • Geçmişteki hamileliğinizde komplikasyon hikayeniz varsa,
  • Bebeğinizin fetal büyüme sorunları varsa veya fetal hareketleri azalmışsa

Doktorunuz Non Stres Test’in yapılmasını isteyebilir. Bebeğinizin ve sizin sağlık durumuna göre haftada bir veya iki kez veya bazen günlük olarak bu testin yapılması önerilebilir.

Non Stres Test Nasıl Yorumlanır?

NST sonuçları reaktif ve reaktif olmayan şeklinde iki şekilde yorumlanır.

Reaktif: Hamileliğin 32. haftasından önce, bebeğinizin kalp atımı 20 dakika içerisinde, 10 saniye boyunca iki kez veya daha fazla bir seviyeye yükseliyorsa, sonuçlar reaktif yani normal olarak kabul edilir.

32.hafta içerisinde veya sonrasında, bebeğinizin kalp atışı, 20 dakika içerisinde 15 saniye boyunca iki kez veya daha fazla bir taban çizgi üzerinde belli bir seviyeye yükselirse yine sonuçlar reaktif olarak kabul edilir.

Reaktif olmayan: Eğer bebeğinizin kalp atışı belirtilen ölçülerde değilse, sonuçlar etkisiz olarak kabul edilir. Test sırasında bebeğinizin aktif olmaması veya uykuda olması tepki göstermeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Cevap yaz